Amerikaanse verkeerspolitie

De Amerikaanse politie is erg bedacht op mensen die vluchten bij een aanhouding of die wapens bij zich hebben, ook bij motorrijders. Daarom gelden er speciale regels en gewoonten waar je je maar beter aan houdt als je rode en blauwe zwaailichten in je spiegel ziet. Je zult misschien een beetje gespannen zijn als je door een verkeersagent aangehouden wordt, maar bedenk dat de agent meer reden heeft om gespannen te zijn. Hij weet niet wat hij kan verwachten, en of jij van goede of kwade wil bent, of je iets te verbergen hebt of je wellicht een wapen bij je hebt. Hoe meer je de agent gerust stelt met je gedrag en opstelling, hoe meer je je eigen veiligheid garandeert.

 • Amerikaanse-verkeerspolitie-motorvakantie

  Amerikaanse verkeerspolitie

  Zoek een handige plek om je motor stil te zetten. Gewoon vertragen en je richtingaanwijzer aanzetten is meestal genoeg om duidelijk te maken dat je de agent opgemerkt hebt en van plan bent om binnen een redelijke afstand te stoppen. Probeer een dichtbijzijnde parkeerplaats of brede vluchtstrook te vinden.

 • Soms geeft de agent instructies via een megafoon vanuit zijn politiewagen. Volg deze dan direct op.
 • Als je met een groep motorrijders samen rijdt en slechts één motorfiets wordt aangehouden, dient de rest door te rijden. Zij kunnen het beste bij de eerstvolgende parkeerplaats of afslag wachten. Als de hele groep stopt, is dit erg bedreigend voor de agent.
 • Maak geen vreemde, onverwachte of snelle bewegingen, de agent houdt je in de gaten of je geen wapen of drugs aan het verbergen of weggooien bent. Grijp niet ineens in je binnenzak of je zadeltas zonder de agent eerst te verwittigen van wat je gaat doen en waarom je dat gaat doen.
 • Zodra je stil staat, blijf je rustig op je motorfiets zitten. Afstappen en naar de politiewagen toe lopen wordt als dreigend ervaren en kan leiden tot een arrestatie of zelfs het trekken van zijn wapen.
 • Zet je motor uit en start deze niet opnieuw, dit kan opgevat worden als een poging om te gaan vluchten
 • Maak geen onverwachte bewegingen, zelfs het plotseling verlagen van een of beide schouders kan ervoor zorgen dat je gefouilleerd wordt. Draai je ook niet zomaar om, ook niet als de agent niet direct naar je toe komt.
 • Amerikaanse-motoragenten

  Amerikaanse motoragenten

  Als de agent bij je is, wacht je tot hij het woord neemt en zegt niets, ook niet om uit te leggen waarom je iets verkeerd deed of om te vragen waarom je aangehouden bent. De agent zal meestal eerst vragen om je rijbewijs en kentekenpapieren, hij is niet verplicht om te vertellen waarom hij je heeft aangehouden voordat je jezelf gelegitimeerd hebt.

 • Pak je papieren rustig uit je binnenzak of waar je ze opgeborgen hebt, en maak daarbij geen onverwachte bewegingen. Nog beter is het om eerste te vertellen waar je ze hebt opgeborgen, zodat hij kan inschatten welke beweging je gaat maken.  Geef het ook aan als je een mes of ander wapen op zak hebt. Als de agent deze ongewaarschuwd in het oog krijgt, kan hij dat opvatten als een agressieve beweging. Als het donker is, zal de agent je handen met zijn zaklamp volgen. Als je de papieren afgegeven hebt, zet je je handen terug op het stuur of de tank en wacht op volgende instructies, ook als de agent terug loopt naar zijn auto of overlegt via zijn radio.
 • Als je iets gevraagd wordt, houd je je antwoorden vrijblijvend en kort, begin geen onnodige gesprekken met de agent. Dat geldt ook voor eventuele passagiers. Je bent niet verplicht om te zeggen waar je naar toe gaat of waar je vandaan komt. Open vragen van de agent kunnen je in de problemen brengen als hij een bekentenis uit wil lokken of een reden wil hebben om je te fouilleren. Ze hebben je niet voor niets aangehouden, alles wat je zegt kan tegen je gebruikt worden.
 • Amerikaanse-Highway-Patol

  Amerikaanse Highway Patrol

  Als je gevraagd wordt: “Do you know why I stopped you/pulled you over?”, antwoord dan altijd met “No, sir”, om te voorkomen dat je een overtreding toegeeft die hij (nog) niet geconstateerd heeft.

 • Als je gevraagd wordt: “Do you know how fast you were going?”, antwoord dan altijd met “Yes, sir”, om te voorkomen dat hij denkt dat je niet weet wat de maximum snelheid was of dat je niet op je snelheid lette. Je bent niet verplicht om daadwerkelijk te antwoorden hoe hard je reed.
 • Als je gevraagd wordt: “Do you have a good reason to be in a hurry?”, antwoord dan altijd met “No, sir”, want zelfs al reed je niet te hard, dan kan dit alsnog als een bekentenis opgevat worden.
 • Als hij je zegt hoe hard  je reed, antwoord dan met “I see”, of zeg helemaal niks. Stilte is geen schuld bekennen.
 • Als je gevraagd wordt of je alcohol gedronken hebt, antwoord dan alleen ontkennend als er geen alcohol in je adem te ruiken is. Anders wordt je sowieso getest op alcohol, net als wanneer er alcohol te ruiken is of als er open bierblikjes of andere drankflessen te zien zijn. Geef ook aan of je medicijnen gebruikt of als je een aandoening hebt waardoor je afwijkend rijgedrag vertoont of waardoor je problemen hebt met een evenwichts- of coordinatietest.
 • Maak geen ruzie als je een boete krijgt. Je hebt er meer aan om beleefd te blijven, dan kan hij je misschien matsen met de snelheid waarvoor hij je aangehouden heeft, en hij zal eerder geneigd zijn je verder te laten rijden.
 • Er is niet veel wat je kan doen of zeggen om onder een boete uit te komen, maar veel hangt af van je gedrag. Als je liegt of bijdehand doet, heb je sowieso een boete te pakken, maar als je je bij een kleine overtreding netjes en beleeft gedraagt, heb je kans dat je er met een waarschuwing vanaf komt.
 • Amerikaanse-politie-verlichting

  Zwaailichten Amerikaanse politie

  Zeg nooit dat je uit het buitenland komt en niet op de hoogte bent van de Amerikaanse verkeersregels!

 • Volg alle instructies van de agent direct op. Het niet voldoen aan een bevel van een ambtenaar wordt opgevat als opstandigheid of het verhinderen van de rechtsgang. Dit geeft agenten een reden om mogelijk geweld te gebruiken om je de bevelen alsnog op te laten volgen, of om je te arresteren. Dit wil je jezelf ten allen tijde besparen.
 • In Amerika is een agent toegestaan om een aangehouden voertuig te doorzoeken als daartoe aanleiding is. Die aanleiding kan zijn dat opzittenden vreemde bewegingen maken, opmerkingen, een geur die de agent ruikt, open drankverpakkingen, potentiële wapens of de verdenking van drugsgebruik.
 • Als er geen aanleiding is, blijf dan toch respectvol en beleefd naar de agent als je geen toestemming geeft om de motorfiets en de opzittenden te doorzoeken. Je mag best voor je rechten opkomen, maar een kalme, beheerste houding maakt wel het verschil.

Waarschuwingen

 • Amerikaanse-verkeerspolitie-motorreis

  Aangehouden door Amerikaanse politie

  Probeer niet te vluchten. Natuurlijk kan het een goed idee lijken om een paar uur op de Amerikaanse TV te zijn terwijl een paar nieuws- en politiehelikopters boven je vliegen, maar er is niks wat je méér fout kunt doen dan dit. Je wordt hoe dan ook toch gepakt, ongeacht hoe goed je motor kunt rijden. Je hoeft geen sympathie te verwachten en ze zullen minder begaan zijn met jouw veiligheid dan met die van henzelf of van onschuldige buitenstaanders.

 • Bewaar geen geopende flessen of andere verpakkingen van alcoholhoudende drank op je motorfiets. Je krijgt er hoe dan ook een boete voor, naast een mogelijke boete of aanhouding vanwege rijden onder invloed. Ook je passagier kan hiervoor beboet worden. Bewaar ook gesloten drankflessen in je bagage. Mocht je in een ongeluk raken en de flessen breken, waardoor alles naar alcohol ruikt, wordt je meteen verdacht van rijden onder invloed, tenzij je kunt aantonen dat ze onbereikbaar opgeborgen waren.
 • Gebruik geen scheldwoorden of obscene taal. Wees niet bijdehand, arrogant of beledigend. Maak een agent niet boos, als je tegenwerkt of uitdagend gedrag vertoont, kunnen ze pepperspray of een taser tegen je gebruiken om de dreiging weg te nemen.
 • Bewaar geen illegale voorwerpen op je motorfiets. Het kan leiden tot inbeslagname van de motorfiets en/of een arrestatie.
 • Omdat marihuana een kenmerkende, sterke geur heeft, is het niet aan te raden te roken voordat je gaat motorrijden of om het bij je te hebben. Als een agent beweert dat hij marihuana ruikt in je adem, je kleding of je bagage, zal hij het recht opeisen je te fouilleren en de motorfiets te doorzoeken. Soms kunnen agenten ook beweren marihuana te ruiken, zelfs als dit niet het geval is. Antwoord dan beleefd dat je geen marihuana bij je hebt. Je mag weigeren langs de weg gefouilleerd te worden, al loop je dan het risico meegenomen te worden naar een politiebureau om daar gefouilleerd te worden.

Deze pagina is tot stand gekomen in samenwerking met Route 66 Reizen