Amerikaanse verkeersregels

Iedere Amerikaanse staat heeft eigen verkeersregels. De hier vermelde regels vormen een algemene richtlijn. Je kunt de specifieke regels voor motorrijders per staat vinden op deze site: http://www.americanmotorcyclist.com/Rights/State-Laws.aspx

Aangehouden worden

De Amerikaanse politie is erg bedacht op mensen die vluchten bij een aanhouding of die wapens bij zich hebben. Daarom gelden er speciale regels en gewoonten waar je je maar beter aan houdt als je rode en blauwe zwaailichten in je spiegel ziet. Deze vind je in ons artikel over Motorrijden in Amerika en de verkeerspolitie.

Helmplicht

In de meeste staten is een helm niet verplicht op de motor, mits je boven een bepaalde leeftijd bent. In sommige staten is een helm wel in alle gevallen verplicht. Kijk in ons artikel over Motorrijden in Amerika zonder helm voor de regels per staat.

Inhalen

 • Amerikanen houden zich aan het keep-your-lane principe, dat wil zeggen dat ze niet uiterst rechts rijden, maar zo weinig mogelijk van rijbaan verwisselen, ook als de rechter rijbaan vrij is, zolang ze niemand hinderen. Op wegen met twee of meer rijstroken in dezelfde rijrichting mag daarom rechts ingehaald worden. Let hier dus goed op, Nederlanders en Belgen zijn hier vaak niet op berekend.
 • Rijdende trams moeten rechts ingehaald worden.
 • Stilstaande trams met in- en uitstappende passagiers mogen niet voorbijgereden worden als er geen safety zone (vluchtheuvel) is. Je dient dus te stoppen. Is er wel een vluchtheuvel, dan mag er maximaal stapvoets gereden worden (10 mph/16 km/h).
 • Je mag geen voertuigen, dus ook andere motorfietsen, inhalen op dezelfde rijstrook.

Maximumsnelheden

 • Snelheidslimiet-motorreis-Amerika

  Snelheidslimiet bord Amerika

  De maximum snelheden verschillen per staat en soms zelfs per weg. Hier een overzicht van de meest voorkomende maximum snelheden:

  • Binnen de bebouwde kom: 25-40 mph (40-64 km/h)
  • Buiten de bebouwde kom: 40-70 mph (64-112 km/h)
  • Snelwegen: 55-75 mph (88-120 km/h)

Nooddiensten/hulpdiensten

Als je door een politiewagen, brandweerwagen of ziekenwagen met zwaailicht en geluidssignalen ingehaald wordt, maar ook als deze in tegengestelde richting komt, moet je aan de rechterkant van de weg stil gaan staan totdat deze voorbij is. Hiermee geef je aan dat je ze gezien hebt en dat je dus niet onverwacht gaat afslaan of keren op de weg.

Parkeren

 • Motorfiets-parkeren-Amerika

  Motorfiets parkeren Amerika

  Er mag niet tegen de rijrichting in geparkeerd worden. Parkeer dus altijd aan de rechterkant van de weg, behalve bij eenrichtingswegen.

 • Als je de motorfiets dwars op de rijrichting parkeert, ben je verplicht om je voor- of achterwiel tegen de stoep aan te zetten.
 • Parkeren op bepaalde tijden, aangegeven op borden, is toegestaan lang een weg met een groene stoeprand.
 • Een motorfiets op de stoep parkeren is in de meeste Amerikaanse staten en steden niet toegestaan, evenals het parkeren bij een gele, witte of blauwe stoeprand, binnen 5 meter van een brandkraan, uitrit, zebrapad of kruising.
 • Vaak is het toegestaan om met meerdere motoren gebruik te maken van een parkeervak met een parkeermeter, zolang de meter betaald is. Zodra de meter verloopt, kunnen alle motorfietsen een aparte boete krijgen. Vraag het voor de zekerheid na bij andere motorrijders, of beter nog, bij een parkeerwachter.
 • Een stopverbod geldt bovendien langs een rode stoeprand en op een brug of in een tunnel.

Rijden onder invloed

 • Het maximaal toegestane alcoholgehalte in het bloed is afhankelijk van de staat, tussen de 0,5 en 0,8 promille, voor jongeren onder de 21 geldt een absoluut alcoholverbod.
 • In de meeste staten is het verboden een geopende fles alcoholhoudende drank bij je te hebben in de auto of op de motorfiets, dus ook in je zadeltas.
 • Motorrijden onder invloed van drugs is verboden.

Rijstroken en strepen op de weg

 • Rijstroken met verkeer in dezelfde richting worden gescheiden door witte strepen.
 • Rijstroken met verkeer in tegengestelde richting worden gescheiden door gele strepen.
 • Middelste-baan-afslaan-motorvakantie-Amerika

  Middelste baan principe Amerika

  In stedelijke gebieden, maar ook soms daarbuiten, is er vaak een extra baan tussen de rijstroken uit tegengestelde richtingen, die aan beide kanten een gele streep heeft. Deze middelste baan is bedoeld om af te slaan naar inritten links zonder het achter oprijdende verkeer te hinderen, of om van daaruit in te voegen zonder het verkeer te hinderen. Omdat deze in-/uitvoegstrook door verkeer uit beide richtingen gebruikt kan worden, dien je goed op te letten! Gebruik deze middelste baan dan ook nooit om in te halen, alleen om af te slaan en in te voegen.

 • Een dubbele doorgetrokken gele streep mag je niet overschrijden, behalve om linksaf te slaan naar een inrit of om van een uitrit linksaf de weg op te draaien.
 • Als je linksaf een weg op draait met twee of meer rijstroken in dezelfde rijrichting, neem je na het oprijden eerst de meest linker rijstrook, waarna je vervolgens naar rechts opschuift als het verkeer dit toelaat.
 • Op wegen met drie of meer rijstroken in dezelfde rijrichting wordt, met name in stedelijke gebieden, de rechter rijstrook over het algemeen gebruikt door invoegend en uitvoegend verkeer. Het doorgaand verkeer maakt gebruik van de andere rijstroken.
 • In veel staten mag je niet tussen het verkeer door rijden, ook niet bij file of aan het stoplicht. In California is dit wel toegestaan.
 • In enkele staten mag je niet met twee (of meer) motorfietsen naast elkaar op een rijbaan rijden.

Rotondes

 • Iedere staat heeft eigen voorrangsregels bij rotondes, let dus goed op de borden en tekens op de weg.

Schoolbussen en school zones

 • schoolbus-stoppen-Amerika

  Stoppen voor de school bus

  Een stilstaande schoolbus met knipperende rode lichten mag niet voorbijgereden worden, ook niet als deze aan de andere kant van de weg staat, dus in de andere rijrichting, behalve als er een vangrail of andere afscheiding tussen de rijrichtingen is. Je moet op 6 m afstand stil blijven staan totdat de rode lichten zijn gedoofd. Deze regel wordt zeer streng gehandhaafd en kan flinke boetes opleveren. Als je door onoplettendheid een kind letsel bezorgt, is de Amerikaanse politie niet mals: miljoenen euro’s schadevergoeding en zelfs jarenlange gevangenisstraf zijn helaas geen uitzondering.

 • In een school zone (aangegeven met fluorescerend geel/groene borden en/of in witte letters op het asfalt) geldt op vaste tijden, als de schooltijd begint of eindigt, een snelheidsbeperking. Meestal houdt dit in dat er stapvoets gereden moet worden. Overstekende kinderen hebben dan voorrang.

Tanken

 • Brandstof-motorfiets-Amerika

  Motorbrandstoffen Amerika

  In Amerika wordt een andere aanduiding gebruikt voor benzine. Gewone benzine (onze Euro 95) heeft het getal 87 en heet Regular, super benzine heeft het getal 91 en heet Premium.Vaak is er ook nog een tussenkwaliteit, die Plus heet. De meeste motorfietsen kunnen getankt worden met Regular benzine (getal 87).

Toeteren

 • Toeteren mag alleen als er een direct gevaar voor een aanrijding bestaat en op smalle bergwegen bij onoverzichtelijke bochten om eventuele tegenliggers te waarschuwen.

Tolwegen

Trikes

Net als in Nederland, mag je met alleen je autorijbewijs op een trike rijden, met uitzondering van de staat Utah. Ben je dus van plan met een trike door Utah te rijden, dan zul je een (Nederlands) motorrijbewijs moeten hebben.

Verkeerslichten en stop-borden

 • Roodlicht-niet-afslaan-motorrijders-Amerika

  Niet rechtsafslaan bij rood licht

  Bij verkeerslichten is het toegestaan om bij rood toch rechtsaf te slaan als er geen ander verkeer gehinderd wordt. Als dit niet is toegestaan, wordt dit door middel van een verkeersbord (No right turn on red) aangegeven. Je dient echter wel altijd eerst te stoppen voordat je afslaat je mag geen ander verkeer of overstekende voetgangers hinderen.

 • Een achthoekig stop bord of een rood knipperend verkeerslicht bij een kruispunt betekent dat je moet stoppen voordat je de kruising op rijdt.

Verlichting

 • In veel staten zijn motorrijders verplicht ten allen tijde de verlichting aan te hebben.

Voorrang

 • 4-way-stop-Amerika

  4-way gelijkwaardige kruising

  Op gelijkwaardige kruisingen, waarbij een bord 4-way of all way staat, moeten alle bestuurders stoppen, de voorrangsvolgorde wordt bepaald door de volgorde van aankomst. In sommige gevallen, als dit bord er niet staat, hebben bestuurders van rechts voorrang.

 • Een bord met daarop het woord Yield geeft aan dat je voorrang dient te verlenen. Soms wordt er aanvullende informatie gegeven, zoals Yield to pedestrians (voorrang verlenen aan voetgangers.
 • Op T-kruisingen heeft het verkeer op de doorgaande weg voorrang.
 • Als op een kruispunt twee tegemoetkomende bestuurders allebei links af willen slaan, dan moeten zij voor elkaar langs afslaan.
 • Voetgangers hebben voorrang op oversteekplaatsen, ook als deze niet door middel van een zebrapad zijn gemarkeerd.
 • Op smalle bergwegen hebben voertuigen die bergop rijden voorrang op dalende voertuigen.

Wegafsluitingen of werkzaamheden

 • Wegwerkzaamheden-Amerika-motorfietsen

  Verkeersregelaar Amerika

  Bij wegwerkzaamheden wordt vaak één rijstrook open gelaten, waarbij het verkeer uit beide richtingen beurtelings wordt toegelaten. Dit kan door middel van stoplichten geregeld worden, maar ook vaak door verkeersregelaars.

 • Omleidingen worden aangegeven door een oranje bord met het woord Detour.

Wegnummers

De hoofdwegen hebben nummers (Route 66, Interstate 75 etc.) en een (globale) richting: North/South of East/West.

Interstate-75-south-Amerika

Interstate richtingsbord

Vaak worden er bij een kruising of splitsing geen plaatsnamen aangegeven, maar alleen het nummer en de richting. Dit kan nog wel eens verwarring opleveren bij het navigeren, omdat we dit niet zo gewend zijn, maar in principe is het een logisch systeem.

Afslagen van een highway worden niet op- of aflopend genummerd, maar hebben het nummer van de dichtstbijzijnde mijlpaal. Als je dus bij afslag 15 bent, en je moet afslag 30 hebben, dan weet je dus dat je nog 15 mijl door moet rijden, dit kan heel goed toch de eerstvolgende afslag zijn.

Deze pagina is tot stand gekomen in samenwerking met Route 66 Reizen