Groepsvolgorde

Voor wat betreft groepsvolgorde is de hoofdregel dat de snelste / meest ervaren twee motorrijders als eerste en als laatste in de groep rijdt, terwijl de andere motorrijders in volgorde van tempo / ervaring rijden, met de traagste en minst ervaren zo ver mogelijk naar voren. Deze opstelling biedt namelijk meerdere voordelen:

 • Motorreis-Amerika-groepsreis

  Motorrijden in een groep

  De langzaamste geeft het tempo aan. De leider kan in zijn spiegels zien of de langzaamste motorrijder hem/haar kan bijhouden en kan zijn tempo hierop aanpassen. Hierdoor is de kans kleiner dat de groep uit elkaar wordt getrokken en er mensen achterblijven of kwijtgeraakt worden omdat ze het groepstempo niet kunnen bijhouden.

 • De achterste kan makkelijker weer aansluiten. Mocht de groep toch uit elkaar vallen, bijvoorbeeld vanwege ander verkeer, dan heeft de snellere motorrijder meer reserve om tijdelijk een beetje gas bij te geven om de aansluiting met de groep te hervinden. Een tragere of minder ervaren motorrijder die toch al op de limiet van zijn kunnen zit, zal dit niet redden en zal dus achter blijven, of de hele groep moet vertragen of op hem/haar wachten.
 • Een direct gevolg van de eerste twee punten is dat er minder gespiegeld hoeft te worden. Als de snellere motorrijder voorop rijdt in een groep, moet hij constant in zijn spiegels kijken of de tragere rijder achter hem het tempo nog kan bijhouden. De ervaren rijder vooraan is dit gewend en heeft er minder moeite mee, en met de andere ervaren rijder achterop is de kans groter dat de groep toch wel bij elkaar blijft en de staart ook makkelijker weer aansluit.
 • Motorvakantie-Amerika-groep

  Bergrijden in een groep

  Vooraan in een groep ben je attenter op het verkeer. Als een tragere motorrijder op zijn limiet zit om de groep bij te houden, zal hij minder aandacht hebben voor het andere verkeer om hem heen. Dit kan gevaarlijke situaties opleveren, en kan voorkomen worden door hem/haar naar voren op te schuiven in een groep en daardoor het tempo te bepalen. Daarnaast zal een onervaren motorrijder in een groep die hij juist wel makkelijk kan bijhouden, snel geneigd zijn om zijn aandacht op het verkeer te laten verslappen, onder het mom van: de rijders voor me letten wel op. Door deze motorrijder vooraan te laten rijden, zal hij zijn aandacht wel op de weg moeten houden, en de rijders achter hem hebben inmiddels ervaring genoeg om te weten dat je op een motorfiets ten allen tijde scherp moet blijven, ook in een groep.

Of juist het tegenovergestelde gebeurt: door zich niet bewust te zijn van de afwijkende “regels” van het groepsrijden, houdt een onervaren rijder zijn ogen wel op het andere verkeer, maar vergeet dat er nog motoren direct voor hem/haar rijden. Ook dit kan gevaarlijke situaties opleveren.

 • De achterste kan risico’s beter inschatten. Bijvoorbeeld het oprijden van een voorrangsweg wordt moeilijker naar mate de groep groter is. Een ervaren motorrijder kan beter inschatten of het nog verantwoord is om de groep te volgen of even te wachten en het andere verkeer voor te laten. Ook heeft deze rijder meer zelfvertrouwen om de groep tijdelijk uit het zicht te verliezen als het nodig is, en zal dus minder risico nemen om koste wat kost bij te blijven.

De voorste heeft juist de ervaring om rekening te houden met de tragere / minder ervaren rijders achter hem en zal geen risico’s nemen in de wetenschap dat er nog een hele groep hem zal volgen.

 • In het geval dat er genavigeerd moet worden, heeft de meest ervaren rijder zowel de verantwoordelijkheid voor het navigeren, als het letten op het verkeer, als het bepalen van het tempo.
Motorreis-USA-groep

Door de Verenigde Staten in een groep

In een georganiseerde motorreis betekent dit dat de reisleider voorop rijdt en navigeert, vervolgens de reizigers in de volgorde van tempo en ervaring, en de volgauto achteraan. Sowieso is het handig, ook als je zelfstandig op reis bent met een groep, dat zowel de voorste als de achterste motorrijder op de hoogte is van de route. Mocht de groep uit elkaar vallen, dan is de kans groot dat je alsnog op je einddoel terecht komt.

Deze volgorde is dus bepaald vanwege de veiligheid van alle motorrijders in de groep, het is geen prestigestrijd  om zo ver mogelijk achteraan te mogen rijden en het is ook geen afgang om voorop te moeten rijden. Het verkeer zit vol gevaren, die vaak sowieso al veroorzaakt of versterkt worden door alfamannetjes gedrag. Op een motorfiets, zeker in een groep, wil je dit soort gedrag zoveel mogelijk voorkomen. Laat dus je pikordegedrag varen en wees realistisch over je kunnen, de veiligheid van jezelf en die van anderen staat altijd voorop.

Mocht je, bijvoorbeeld op een uitdagende bergpas, niet je eigen tempo kunnen rijden vanwege een tragere reisgenoot voor je, laat dan eerst een ruim gat vallen met je voorganger om vervolgens het gat weer dicht te rijden. Een andere mogelijkheid is om een van tevoren vastgelegde route individueel te gaan rijden en aan het eind op elkaar te wachten. Dit kost echter meer tijd en is tijdens een georganiseerde reis meestal niet mogelijk.

Deze pagina is tot stand gekomen in samenwerking met Route 66 Reizen