Signalen

Op motorvakantie in de Verenigde Staten is de kans groot dat je in een groep motorrijders zult rijden, ofwel met je eigen motormaatjes, ofwel met je reisgezelschap. In het eerste geval is de kans groot dat je elkaars signalen wel kent, maar in het tweede geval kan het handig zijn om voor vertrek een aantal signalen met elkaar af te spreken, zodat je onderweg aan kunt geven wat je van plan bent, of dat er gevaar dreigt.

Het komt de veiligheid van de groep ten goede als iedereen dezelfde “taal” gebruikt.

motorrijden-handsignaal-stop

Handsignaal: stoppen

 • Als de motorrijder voor je zijn arm in een hoek van 45° naar beneden (en naar buiten) houdt, dan geeft hij aan dat hij gaat stoppen en dat hij wil dat de rijders achter hem/haar ook stoppen. Geef dit signaal dus door aan de rijder achter je, maar hou je ogen op de motor voor je.

 

motorrijden-handsignaal-langzamer

Handsignaal: langzamer rijden

 • Als de motorrijder voor je met zijn arm op en neer zwaait met zijn handpalm naar beneden en de nadruk legt op de neergaande beweging, dan geeft hij aan dat er afgeremd moet worden. Geef dit signaal ook door aan de rijder achter je en kijk goed op de weg voor je, er is meestal een goede reden om langzamer te gaan rijden

 

 • motorrijden-handsignaal-sneller

  Handsignaal: sneller rijden

  Als de motorrijder voor je met zijn arm op en neer zwaait met zijn handpalm naar boven en de nadruk legt op de opgaande beweging, dan geeft hij aan dat het tempo omhoog moet, indien mogelijk. Als je hier geen gevolg aan kunt of wil geven, blijf dan gewoon je eigen tempo rijden. Als je wel het tempo opvoert, laat dit dan ook weten aan de rijder achter je.

motorrijden-handsignaal-knipperlicht

Handsignaal: knipperlicht nog aan

 • Als de motorrijder voor je zijn arm uitsteekt en met zijn duim en vingers een “happende” beweging maakt, dat wil zeggen herhaaldelijk de top van zijn duim tegen de andere vingertoppen aantikt, dan geeft hij aan dat een van de motoren achter hem/haar, hoogstwaarschijnlijk de eerstvolgende, het knipperlicht nog aan heeft staan. Controleer dus of je knipperlicht uit staat en schakel het zo nodig uit. Ben je het niet zelf? Kijk dan in je spiegels of het degene achter je is. Zo ja, geef hetzelfde signaal door.
motorrijden-handsignaal-leiden

Handsignaal: neem de leiding over

 • Als de motorrijder voor je zijn arm naar buiten uitstrekt en vervolgens naar voren zwaait in een “kom maar langs”-beweging, geeft hij aan dat een ander de leiding mag overnemen. Hij zal vervolgens naar rechts opschuiven en eventueel licht afremmen, zodat jij er makkelijk voorbij kan.

 

motorrijden-handsignaal-dubbele-rij

Handsignaal: dubbele rij

 • Als de motorrijder voor je eerst een “wegwerpend” gebaar naar achteren en omlaag maakt en vervolgens zijn arm recht omhoog steekt met één of twee vingers omhoog, geeft hij aan dat hij wil dat de groep bij één vinger in enkel verband gaat rijden of bij twee vingers in dubbel verband baksteenformatie (Lees ook ons artikel over motorrijden in een groep). Volg de instructie op door recht danwel schuin achter je voorganger te gaan rijden en het signaal door te geven aan de motorrijders achter je.
motorrijden-handsignaal-weg-af

Handsignaal: van de weg af

 • Als de motorrijder voor je met zijn arm van beneden tot boven zijn hoofd zwaait met de nadruk naar de kant van de berm, geeft hij aan dat hij wil dat de groep langs de weg gaat stoppen, dus op een parkeerplaats een stukje verderop, maar in noodgevallen ook op de vluchtstrook of zelf in de berm. Let dus goed op wat hij gaat doen, bereid je voor om te stoppen en geef het signaal door aan de rijders achter je.
motorrijden-handsignaal-gevaar-op-de-weg

Handsignaal: gevaar op de weg

 • Als de motorrijder voor je op een recht stuk weg zijn been naar buiten uitsteekt, geeft hij aan dat er iets op de weg ligt, bijvoorbeeld olie, een stuk plastic of een ander voorwerp. Let op zijn uitwijkmanoeuvre, volg dit op, maar blijf hou ook je ogen op de weg om te zien wat het gevaar is. Vergeet niet om het signaal door te geven aan de motorrijders achter je.
motorrijden-handsignaal-gevaar-op-de-weg-in-bocht

Handsignaal: gevaar op de weg in een bocht

 • Als de motorrijder voor je in een bocht met zijn arm naar beneden wijst, geeft hij aan dat er iets op de weg ligt, bijvoorbeeld grind, olie, een stuk plastic of een ander voorwerp. Let op zijn uitwijkmanoeuvre, volg dit op, maar blijf hou ook je ogen op de weg om te zien wat het gevaar is. Wees alert en voorzichtig, maar pas op dat je geen gevaarlijke bewegingen maakt of afremt terwijl je in de bocht ligt, dit kan tot nog gevaarlijkere situaties leiden. Vergeet niet om het signaal door te geven aan de motorrijders achter je.

 

Deze pagina is tot stand gekomen in samenwerking met Route 66 Reizen